ul. Urocza 14 (wejście od ul. Cyraneczki)
tel. (22) 390-58-87
e-mail: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – godz. 12:00 -19:00
wtorek – godz. 9:00 – 16:00
środa- godz. 12:00 -19:00
czwartek – godz. 9 :00 -16:00
piątek – godz. 12:00 – 18:00

Pracownicy:
Anna Wysocka – bibliotekarz
Joanna Miter-Cena – bibliotekarz

Dojazd:
Autobusem ZTM, linia 739
Przystanek – Srebrnych Świerków lub Magnolii

Zbiory:
Wielkość księgozbioru: ok. 7600 woluminów (w rozbudowie)
Obecnie filia buduje swój księgozbiór, w większości są to zakupy nowości wydawniczych, resztę stanowią dary. Tworzone są działy popularno-naukowy, wydzielony jest księgozbiór dla dzieci i młodzieży, beletrystyka, literatura obcojęzyczna. Ponadto wypożyczamy audiobooki, filmy, gry planszowe oraz udostępniamy e-booki na IBUK Libra.

Czasopisma:
Sąsiedzi
Focus
Wprost
Twój Styl
Wysokie Obcasy Extra

Formy działalności:
– udzielanie informacji na temat zbiorów
– pomoc przy wyborze książek
– pomoc przy opracowywaniu bibliografii
– czytelnia internetowa (4 stanowiska)
– konkursy plastyczne i literackie dla dzieci, wystawy
– spotkania autorskie
– zajęcia edukacyjne
– lekcje biblioteczne

PROJEKT JÓZEFOSŁAW I JULIANÓW – W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI

Filia w Józefosławiu - Projekt Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości
Filia w Józefosławiu – Projekt Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości

Regulamin Konkursu na wspomnienia o Józefosławiu lub Julianowie

I. USTALENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Celem konkursu jest propagowanie historii Józefosławia i Julianowa, okrywanie lokalnej tożsamości oraz tworzenie lokalnego archiwum.
3. Konkurs skierowany jest do młodzieży od 15 roku życia oraz dorosłych.
4. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody.
5. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane w ramach projektu „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości”.
6. Organizator zastrzega sobie prawa do:
a. wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs trwać będzie od 01.03.2017 roku do 14.04.2017 roku. Ostateczny termin nadsyłania prac do 14.04.2017 roku.
2. Do konkursu przyjmowane są:
a. wspomnienia i opowieści związane z Józefosławiem lub Julianowem,
b. wspomnienia autora lub innych osób: rodziców, dziadków, wujków, sąsiadów,
c. pisane prozą,
d. w pliku w formacie Word,
e. napisane w języku polskim,
f. dotąd niepublikowane.
3. Do pracy można dołączyć podpisane ilustracje: zdjęcia, szkice, rysunki.
4. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość wspomnień.
5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
6. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5.05.2017 roku.

III. DOSTARCZENIE PRAC
1. Prace należy dostarczyć:
a. mailowo na adres: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl w treści maila: „KONKURS NA WSPOMNIENIA O JÓZEFOSŁAWIU LUB JULIANOWIE,
b. osobiście dostarczyć do biblioteki: ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław,
c. wysłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Filia w Józefosławiu, ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław z dopiskiem „KONKURS NA WSPOMNIENIA O JÓZEFOSŁAWIU LUB JULIANOWIE.
2. Do pracy należy dołączyć zgodę na publikację o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy lub jej fragmentów przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno, w wydawnictwie (publikacja w wersji książkowej, elektronicznej, w formie audiobooka), w prasie i na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno”.
3. Prace muszą być podpisane i zawierać następujące informacje:
a. Imię i nazwisko
b. Telefon kontaktowy
c. Mail
d. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej

IV. NAGRODY
1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac:
a. za I miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 150,00 zł.
b. za II miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 100,00 zł.
c. za III miejsce – karta podarunkowa Empiku o wartości 50,00 zł.
2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą mailową lub telefoniczną.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac na różnych polach eksploatacji.
4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Osoba odpowiedzialna: Anna Wysocka, tel. 22 390 58 87.

Aktualizacje wpisu: