Przeglądasz starą wersję tego wpisu, od 22 lutego 2019 o 16:52:29. Tutaj możesz porównać różnice pomiędzy tą wersją a wersją obecna wersja.

 

Adres: ul. Białej Brzozy 3
tel. (22) 756 52 24
e-mail: zalesiegorne@biblioteka-piaseczno.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – godz. 12:00 -19:00
wtorek – godz. 09:00 – 16:00
środa- godz. 12:00 -19:00
czwartek – godz. 09:00 -16:00
piątek – godz. 12:00 – 18:00

Wirtualny spacer po filii w Zalesiu Górnym

 

Pracownicy:
Danuta Wiśniakowska – starszy bibliotekarz – kierownik

Marcin Eysymontt – bibliotekarz

Dojazd:
PKP – stacja Zalesie Górne,
ZTM – autobusy: L13, L19
Przystanek – Wiekowej Sosny

Zbiory:
Wielkość księgozbioru: 13700 woluminów
– szeroka oferta beletrystyczna w tym liczne nowości,
– szczególnie bogata oferta literatury popularno-naukowej

Czasopisma:
Mój Piękny Ogród
Świerszczyk
Mały Artysta

Formy działalności:
– wypożyczanie książek i czasopism
– udzielanie inf. na temat zbiorów
– pomoc przy wyborze książek
– udostępnianie na miejscu książek z księgozbioru podręcznego
– czytelnia czasopism
– czytelnia internetowa (4 stanowiska)
– konkursy plastyczne dla dzieci
– konkursy literackie dla dzieci i młodzieży
– pogadanki i lekcje biblioteczne
– spotkania z autorami z Zalesia Górnego i okolic
– spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży

Aktualizacje wpisu:
Zmiany:
22 lutego 2019 o 16:52:29Aktualna wersja
Zawartość

Please Select Map

 

Please Select Map

   
<strong>Adres: </strong>ul. Białej Brzozy 3 <strong>Adres: </strong>ul. Białej Brzozy 3
tel. (22) 756 52 24 tel. (22) 756 52 24
e-mail: zalesiegorne@biblioteka- piaseczno.pl e-mail: zalesiegorne@biblioteka- piaseczno.pl
<strong>Godziny otwarcia:</strong> <strong>Godziny otwarcia:</strong>
poniedziałek - godz. 12:00 -19:00 poniedziałek - godz. 12:00 -19:00
wtorek - godz. 09:00 - 16:00 wtorek - godz. 09:00 - 16:00
środa- godz. 12:00 -19:00 środa- godz. 12:00 -19:00
czwartek - godz. 09:00 -16:00 czwartek - godz. 09:00 -16:00
piątek - godz. 12:00 - 18:00 piątek - godz. 12:00 - 18:00
<a href="https:/ /goo.gl/maps/ AXXTx7f7tq32">Wirtualny spacer po filii w Zalesiu Górnym</a> <a href="https:/ /goo.gl/maps/ AXXTx7f7tq32">Wirtualny spacer po filii w Zalesiu Górnym</a>
 
&nbsp; &nbsp;
<strong>Pracownicy:</strong> <strong>Pracownicy:</strong>
Danuta Wiśniakowska - starszy bibliotekarz - kierownik Danuta Wiśniakowska - starszy bibliotekarz - kierownik
Marcin Eysymontt - bibliotekarz Marcin Eysymontt - bibliotekarz
<strong>Dojazd:</strong> <strong>Dojazd:</strong>
PKP - stacja Zalesie Górne, PKP - stacja Zalesie Górne,
ZTM - autobusy: L13, L19 ZTM - autobusy: L13, L19
Przystanek - Wiekowej Sosny Przystanek - Wiekowej Sosny
<strong>Zbiory:</strong> <strong>Zbiory:</strong>
Wielkość księgozbioru: 13700 woluminów Wielkość księgozbioru: 13700 woluminów
- szeroka oferta beletrystyczna w tym liczne nowości, - szeroka oferta beletrystyczna w tym liczne nowości,
- szczególnie bogata oferta literatury popularno-naukowej - szczególnie bogata oferta literatury popularno-naukowej
<strong>Czasopisma:</strong> <strong>Czasopisma:</strong>
Mój Piękny Ogród Mój Piękny Ogród
Świerszczyk Świerszczyk
Mały Artysta Mały Artysta
<strong>Formy działalności:</strong> <strong>Formy działalności:</strong>
- wypożyczanie książek i czasopism - wypożyczanie książek i czasopism
- udzielanie inf. na temat zbiorów - udzielanie inf. na temat zbiorów
- pomoc przy wyborze książek - pomoc przy wyborze książek
- udostępnianie na miejscu książek z księgozbioru podręcznego - udostępnianie na miejscu książek z księgozbioru podręcznego
- czytelnia czasopism - czytelnia czasopism
- czytelnia internetowa (4 stanowiska) - czytelnia internetowa (4 stanowiska)
- konkursy plastyczne dla dzieci - konkursy plastyczne dla dzieci
- konkursy literackie dla dzieci i młodzieży - konkursy literackie dla dzieci i młodzieży
- pogadanki i lekcje biblioteczne - pogadanki i lekcje biblioteczne
- spotkania z autorami z Zalesia Górnego i okolic - spotkania z autorami z Zalesia Górnego i okolic
- spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży - spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży

Uwaga: Do porównania mogą być dodawane puste linie celem lepszego zawijania linii.