Konkurs Piaseczyński Mistrz Słowa

2580

Regulamin konkursu pięknego czytania dla młodzieży i dorosłych

„Piaseczyński Mistrz Słowa”

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia i uczestniczenia w Konkursie przygotowanym przez Organizatora.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
 3. Patronat nad konkursem objął Zdzisław Lis – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
 4. Konkurs będzie trwał od 12.02.2018 do 13.04.2018 – przyjmowanie zgłoszeń
 5. Finał i rozstrzygnięcie nastąpi 20.04.2018
 6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 20.05.2018 na Rynku w Piasecznie
 7. Nagrodą główną w konkursie jest uczestnictwo w nagraniu audiobooka „Piaseczyńskie legendy”.

W konkursie mogą wziąć udział:
• Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VII
• Gimnazja
• Szkoły średnie
• Młodzież ucząca się
• Dorośli

Cele konkursu:
• Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, młodzieży i osób dorosłych
• Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i osób dorosłych
• Promocja czytelnictwa i „Piaseczyńskich legend” poprzez nagranie audiobooka z treścią legendy
• Propagowanie lokalnej kultury czytelniczej
• Budzenie zainteresowania wartościową literaturą
• Kształtowanie umiejętności pięknego czytania
• Nauka rywalizacji w miłej atmosferze

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste dostarczenie karty zgłoszeniowej dostępnej na www.biblioteka@piaseczno.pl/ (zakładka dla czytelnika/konkursy) do Oddziału dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49. Zgłoszenie można również przesłać na adres: konkurs@biblioteka-piaseczno.pl. Jeśli zgłoszenie nastąpi drogą internetową, wymagany jest skan karty zgłoszeniowej z podpisem uczestnika. Zgłoszenia przyjmujemy również pocztą.

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora.
 3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięscy utrwalony podczas organizacji konkursu i wręczania nagrody, mogą być udostępniane lokalnej prasie, szkole oraz na stronie internetowej i facebooku biblioteki.
 4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z organizacją konkursu  oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej http://www.biblioteka-piaseczno.pl/wordpress/, na Facebooku pod adresem:

https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/ oraz YouTube na kanale: https://www.youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A

Przebieg konkursu dla młodzieży i dorosłych „Piaseczyński Mistrz Słowa”
• Każdy z uczestników przygotowuje dowolny fragment prozy do czytania i prezentuje go przed komisją konkursową
• Czas prezentacji do 3 minut
• Każdy uczestnik losuje przygotowany przez komisję fragment prozy i prezentuje go przed komisją konkursową (czas przygotowania – 5 minut)

Komisja konkursowa:
• Komisję konkursową powołuje organizator
• Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich utworów i dokonaniu oceny przez komisję konkursową
• Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:
1. Dobór repertuaru
2. Znajomość tekstu
3. Interpretacja utworu
4. Kultura słowa
5. Ogólny wyraz artystyczny

Termin i miejsce konkursu:
Finał i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20.04.2018 r. godz. 10.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Piasecznie ul. Kościuszki 49. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 20.05.2018 r. na Rynku w Piasecznie.

Link pobrania do KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

Link pobrania do REGULAMINU

Aktualizacje wpisu: