Konkurs na animatora

691

Ogłaszamy otwarty konkurs na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, ruchowych i ogólnorozwojowych dla dzieci 0-3 lata oraz 4-6 lat w sezonie 2019/2020.

Nasza oferta jest skierowania do dzieci, młodzieży, aktywnych zawodowo dorosłych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Zajęcia mają na celu szerzenie czytelnictwa wśród dzieci oraz popularyzację literatury dziecięcej.

Prowadzący zajęcia instruktorzy i animatorzy będą mieli do dyspozycji nowocześnie zaprojektowane i wyposażone sale, a także salę widowiskową, przestrzeń wystawienniczą oraz minisalę kinową. Szukamy instruktorów do prowadzenia zajęć z najmłodszymi uczestnikami od 3 do 6 roku życia.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu na animatora

Oferta na animatora

(Każdy zgłaszający się może przedstawić więcej niż jedną ofertę. Prosimy uzupełnić oddzielną tabelę na każde z proponowanych zajęć)

Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem na adres:

dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl

W temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na prowadzenie zajęć – imię i nazwisko”

Termin przesyłania dokumentów: do 28 czerwca 2019 r.

Informacji o konkursie udzielają:

Mariola Strzelczyk – osiedledzieci@biblioteka-piaseczno.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 lipca 2019 r.

Aktualizacje wpisu: