Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka – projekt okładki”

1121

Organizatorem konkursu jest:

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie ul. Szkolna 14
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno Filia Osiedle

Główne założenia konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych

Warunki uczestnictwa: konkurs jest adresowany do uczniów klas I-VII szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Piaseczno. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy młodsze I-III oraz klasy starsze IV-VII. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować okładkę do swojej ulubionej książki.

Forma i technika wykonania prac:

 • Praca powinna być wykonana na papierze o formacie A4
 • Technika wykonania prac jest dowolna (oprócz grafiki komputerowej)
 • Praca w projekcie okładki powinna zawierać tytuł oraz autora książki
 • Uczestnik zgłasza tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie

Kryteria oceny pracy:

 • Samodzielność wykonania i wkład pracy autora
 • Nawiązanie do treści książki
 • Estetyka wykonania prac
 • Wrażenia artystyczne
 • Oryginalność pomysłu

Komisja oceniająca: oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Terminy:

 • Termin ogłoszenia konkursu – 26.03.2018r.
 • Prace prosimy składać w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr5 ul. Szkolna 14 w Piasecznie

do dnia 20.04.2018r.

 • Termin rozstrzygnięcia konkursu – 27.04.2018r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora!

Uwagi: Każda praca konkursowa powinna być podpisana – dane autora pracy tj. imię i nazwisko, klasa, szkoła, telefon kontaktowy oraz posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na opublikowanie danych osobowych.

Organizatorzy konkursu:

Mariola Zawadzka

Agnieszka Rosłon

Mariola Srzelczyk Biblioteka Publiczna

Dorota Pora-Żurawska

Małgorzata Kajkowska

Aktualizacje wpisu:

Ten wpis nie był poddany redakcji przed publikacją.