Kontakt

Łukasz Krzysztof Załęski – dyrektor biblioteki, administrator lokalny programu bibliotecznego MakPlus

Sylwia Chojnacka-Tuzimek – zastępca dyrektora, kierownik Działu Promocji

Anna Marianek – główna księgowa

Agnieszka Żelechowicz – kierownik administracyjno-organizacyjny

Wypożyczalnia Główna i Czytelnia
ul. Tadeusza Kościuszki 49
tel. (022) 756 73 58
e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-piaseczno.pl

Oddział dla dzieci i młodzieży
ul. Tadeusza Kościuszki 49
tel. (022) 735 11 37
e-mail: dzieci@biblioteka-piaseczno.pl

Punkt biblioteczny w Bobrowcu – Bobroteka
ul. Mazowiecka 27, poddasze budynku OSP Bobrowiec
tel. 517 701 714
e-mail: bobrowiec@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Bogatkach
ul. Królewska 91
tel. (22) 757-36-90
e-mail: bogatki@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Chojnowie
Orzeszyn, ul. Klonowa 16
tel. (22) 727 55 53
e-mail: chojnow@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Głoskowie
ul. Parkowa 8
tel. (22) 390-58-27
e-mail: gloskow@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Jazgarzewie
ul. Główna 31
tel. (22) 757 49 74
e-mail: jazgarzew@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Józefosławiu
ul. Julianowska 67A
tel. (22) 390-58-87
e-mail: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl

Filia Osiedle
ul. Szkolna 9
tel. (22) 750 69 93
e-mail: osiedle@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Zalesiu Dolnym
ul. Al. Kasztanów 12 – Placówka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej – „Krauzówki”
tel. (22) 378 44 95
e-mail: zalesiedolne@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Zalesiu Górnym
ul. Białej Brzozy 3
tel. (22) 756 52 24
e-mail: zalesiegorne@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Złotokłosie
ul. 3-go Maja 30 – Lokal Biblioteki mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
tel. (22) 726 92 01
e-mail: zlotoklos@biblioteka-piaseczno.pl

Miejski Klub Seniora
ul. Dworcowa 9 – budynek PKP, wejście od strony paczkomatów
tel. 699 710 691, (22) 300 51 84
e-mail: seniorzy@biblioteka-piaseczno.pl