„Mission Impossible” w bibliotece

276

Granie we wszystkich kolorach tęczy można było słyszeć w bibliotecznej sali warsztatowej, gdzie młodzi „muzycy” za pomocą Bum Bum Rurek wystukiwali przeróżne rytmy. Bawiliśmy się w „Rurkofon”, z elektronicznym dyrygentem graliśmy melodię „Mission Impossible” i „I feel good”.  Komponowaliśmy własne melodie i rytmy, zapisując je, a potem grając. Udało nam się też zrobić meksykańską falę i rurkową gimnastykę. Słuchaliśmy o czym szumią rurki i uczyliśmy się przez zabawę z chustą animacyjną. Można śmiało powiedzieć, że po trzech zajęciach powstała mała rurkowa orkiestra.

Zajęcia odbywały się w ramach projektu Strefa KreaTYwni dofinansowanego z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Aktualizacje wpisu: