Na stronie 15 znajdziemy artykuł Wtorek Wydarzeń (o Zbigniewie Rułkowskim i Aldonie Jędrzejewskiej).

Natomiast na stronie 16 polecamy artykuł Liryczna kobieta (o Katarzynie Sioćko).

Przegląd Piaseczyński
Aktualizacje wpisu: