Rejestry, ewidencje, archiwa

497

Biblioteka prowadzi:
1. Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych
2. Rejestr ubytków książek
3. Księga inwentarzowa sprzętu bibliotecznego

Aktualizacje wpisu: