Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w związku z obchodami Jubileuszu 35-lecia Pracy Twórczej Doroty Gellner i 70-lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza konkurs plastyczny „W zaczarowanym świecie Doroty Gellner”

Cele Konkursu:

 • promowanie twórczości Doroty Gellner,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez prace plastyczne,
 • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
 • umożliwienie dzieciom prezentacji ich dokonań twórczych.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest skierowany do przedszkoli i uczniów klas nauczania początkowego szkół podstawowych z terenu gminy Piaseczno.
 • Tematyka prac plastycznych dotyczy treści wierszy i opowiadań Doroty Gellner.
 • Technika prac: rysunek kredką, pastelami, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka.
 • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 • Prace indywidualne.

Kategorie wiekowe:

 • przedszkola i klasy „O”,
 • klasy I – III szkół podstawowych.

Kryterium oceny: kreatywność autorów (pomysły dzieci wynikające z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych), samodzielne wykonanie (rodzic/opiekun może podpowiedzieć technikę lub zaproponować dobór odpowiednich materiałów), walory estetyczne prac nawiązujących do tematyki wierszy i opowiadań autorstwa Doroty Gellner.

Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione o rozstrzygnięciu Konkursu telefonicznie.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi 28 maja 2017 roku w czasie Pikniku Rodzinnego na Rynku w Piasecznie. Nagrody wręczy gość honorowy Dorota Gellner.

Szkoły i przedszkola mogą zgłosić nie więcej niż 10 prac.

Podpisane prace (na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła, tytuł wiersza lub opowiadania) należ składać do 13.05.2017 roku w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 49 w Piasecznie.

Osoba odpowiedzialna: Iwona Smolińska tel. (22) 735-11-37

W zaczarowanym świecie Doroty Gellner - konkurs plastyczny!!!
W zaczarowanym świecie Doroty Gellner – konkurs plastyczny!!!
Aktualizacje wpisu: