Początek działalności bibliotek na terenie Piaseczna można datować na 1947 r., kiedy to powołano Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą przy ulicy Kościuszki 11. Początki działalności nie były łatwe. Kolejne lata przynoszą powstanie Biblioteki Powiatowej w 1952 r., jako, że Piaseczno zostało siedzibą władz powiatowych.

W wyniku decyzji administracyjnych w 1954 r. następuje połączenie biblioteki miejskiej i powiatowej. Warunki jakie miała nowo powstała jednostka zupełnie nie były odpowiednie do prowadzenia działalności bibliotecznej. Wcześniej biblioteka powiatowa zlokalizowana była w jednym pokoju Powiatowej Rady Narodowej. Po połączeniu jej zbiory zostały przeniesione do budynku przy ul. Kościuszki. Powierzchnia dwóch pomieszczeń to było w sumie 25 m2, na których zlokalizowano 10000 woluminów zbiorów i swoje stanowiska pracy miało tam 7 osób z personelu.

Sytuacja lokalowa przez długi czas nie ulegała poprawie, a starania kierownictwa biblioteki przez długi czas nie spotykały się z pozytywnym odzewem ze strony władz. Dopiero w 1959 r. biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie w budynku Inspektoratu Oświaty, w którym zlokalizowano biura i dyrekcję pozostawiając wypożyczalnię w starym budynku. Otrzymanie dodatkowego pomieszczenia było wynikiem kontroli jakie przeprowadzał cyklicznie inspektor pracy, który w swoich raportach zgłaszał, że warunki pracy bibliotekarzy nie spełniają żadnych norm objętych przepisami BHP.

W tym samym okresie rozpoczęto przygotowania do wybudowania zupełnie nowego i spełniającego wszelkie wymagania budynku dla potrzeb biblioteki. Projekt zatwierdzono już w 1959 r., a budowę rozpoczęto rok później. W trakcie budowy miał miejsce wypadek, w skutek którego śmierć poniósł jeden z robotników. W związku z prowadzonym śledztwem wstrzymano na pewien czas budowę.

Rok 1962 okazał się nieszczęśliwy dla biblioteki. W tym czasie doszło do pożaru w pomieszczeniach biurowych w Inspektoracie Oświaty, gdzie znajdowała się administracja i dyrekcja biblioteki. Zniszczeniu uległ katalog centralny, akta biurowe, część sprzętów i księgozbioru.

Na szczęście rok później oddano do użytku nowy budynek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, w którym biblioteka zajęła parter. Na ówczesne czasy taka powierzchnia w pełni odpowiadała potrzebom biblioteki, mimo że pierwsze piętro budynku było przeznaczone na czytelnie. W budynku umieszczono także Bibliotekę Pedagogiczną oraz Poradnie Wychowawczo Zawodową dla Dzieci i Młodzieży. Budynek miał za zadanie obsługiwać 25-tysięczne miasto. W momencie uruchomienia placówki w nowym miejscu miasto Piaseczno liczyło niewiele ponad 12000 tysięcy mieszkańców, tak więc ze względów oszczędnościowych pomieszczenia na piętrze udostępniono innym użytkownikom. Okres lat 70. to czas wielu zmian, które nie ominęły bibliotekę w Piasecznie. W 1974 r. dokonano połączenia z Domem Kultury, który zajął pierwsze piętro budynku. Rok 1975 przyniósł likwidację powiatów. Także biblioteka powiatowa „przestała” istnieć. Przekształcono ją w bibliotekę miejską. Połączenia biblioteki z Ośrodkiem Kultury trwało kilka lat – do 1981 r., kiedy to po rozdzieleniu tych placówek biblioteka przyjęła nazwę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Biblioteka działała na pierwszym piętrze budynku zajmując powierzchnię 360 m2, gdzie umieszczono wypożyczalnię dla dorosłych z czytelnią, oddział dla dzieci i młodzieży. Sieć uzupełniały filie biblioteczne. Okres przełomu lat 80. i 90. to czas zmian politycznych i strukturalnych. Nie ominął on także biblioteki. Likwidowano punkty biblioteczne, filie, powoływano nowe filie. Zmiana przepisów w drugiej połowie lat 90. pozwoliła ponownie na łączenie bibliotek z ośrodkami kultury. Bibliotekę w Piasecznie także spotkał ten los. W 1998 r. placówka została połączona z Ośrodkiem Kultury. Dopiero od początku 2011 roku Biblioteka funkcjonuje jako samodzielna jednostka.

Przez ponad 60 lat działalności biblioteki konieczne stało się rozszerzenie oferty poza granicę miasta. Stopniowo powstawały kolejne filii na terenie gminy Piaseczno. Najstarszą jest mająca również 60 lat biblioteka w Zalesiu Dolnym. Placówka powstała w 1948 r., a przyczyniła się do tego pani Ewa Krauze – społecznik i historyczna już osobistość Zalesia. Rok później, w 1949 r. powstała filia w Jazgarzewie. W 1953 r. utworzono kolejną filię w Głoskowie. Biblioteka ta może się pochwalić repliką meteorytu, który spadł w pobliskiej Baszkówce 25.08.1994 r. W 1955 powstały dwie placówki. Pierwsza zlokalizowana została we wsi Złotokłos. Druga w Zalesiu Górnym.

Dwie kolejne placówki nie przetrwały do dnia dzisiejszego. Powołana w 1956 r. filia w Chylicach ze względu na problemy lokalowe została zlikwidowana w 1996 r. Drugą placówką była filia w Żabieńcu utworzona w 1960 r., którą zlikwidowano z tych samych powodów w 1982 r. W 1970 r. powstała filia Piaseczno-Osiedle. Obecnie jest to największa z placówek filialnych zarówno pod względem księgozbioru jak i czytelników.
W 1982 r. została utworzona biblioteka w Bogatkach. Placówka przejęła księgozbiór ze zlikwidowanej biblioteki w Żabieńcu.

Przez krótki czas istniała jeszcze filia w Grochowej – w latach 1986-1989 r. Po jej likwidacji księgozbiór posłużył do utworzenia biblioteki w Chojnowie w 1989 r.

Aktualizacje wpisu: