Nasz zespół

Zespół pracowników biblioteki w dniu 15.09.2017 (Jubileusz 70-lecia biblioteki)

 

 

 

 

 

dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski

dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski
zastępca dyrektora, kierownik Działu Promocji Sylwia Chojnacka-Tuzimek
główna księgowa Anna Marianek
kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Agnieszka Żelechowicz
specjalista d/s administracyjno-księgowych Bogusława Radolińska
specjalista d/s graficznych Łukasz Żywulski
kierownik Działu Opracowań Iwona Nowakowska
pracownik gospodarczy Małgorzata Zub
pracownik gospodarczy Mariola Kaspruk
specjalista – rzemieślnik Tomasz Dudek
kustosz Halina Jolanta Kraszka
starszy bibliotekarz Grażyna Baniewicz-Orłowska
starszy bibliotekarz Agnieszka Janicka
starszy bibliotekarz Wioletta Kamińska
starszy bibliotekarz Ewa Kostyrka
starszy bibliotekarz Magdalena Kot
starszy bibliotekarz Przemysław Kowalski
starszy bibliotekarz Hanna Michalska
starszy bibliotekarz Joanna Miter-Cena
starszy bibliotekarz Elżbieta Smolińska
starszy bibliotekarz Mariola Strzelczyk
starszy bibliotekarz Agnieszka Tyszka
starszy bibliotekarz Ewa Wierzbic
starszy bibliotekarz Danuta Wiśniakowska
bibliotekarz Małgorzata Augustyńska
bibliotekarz Bożenna Bolek
bibliotekarz Agnieszka Deja
bibliotekarz Marcin Eysymontt
bibliotekarz Anna Kowalska
bibliotekarz Kinga Przybyś-Kos
bibliotekarz Anna Wysocka
młodszy bibliotekarz Aleksandra Dąbrowska
młodszy bibliotekarz Edyta Dryja
młodszy bibliotekarz Edyta Wadowska
młodszy bibliotekarz Joanna Jóźwiak
animator kultury Patrycja Tokaj
pomocnik bibliotekarza Natalia Matulka
koordynator Miejskiego Klubu Seniora Anna Laura Kowalska