Nasz zespół

 

 

 

 

 

 

Zespół pracowników biblioteki październik 2019                                                

 

 

 

 

dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski

 

 

zastępca dyrektora biblioteki Sylwia Chojnacka-Tuzimek

1. dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski
2. zastępca dyrektora, kierownik Działu Promocji Sylwia Chojnacka-Tuzimek
3. główna księgowa Anna Marianek
4. kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Agnieszka Żelechowicz
5. specjalista d/s administracyjno-księgowych Bogusława Radolińska
6. specjalista ds. administracyjnych Przemysław Witkoś
7. specjalista ds. promocji Urszula Bąkowska
8. kierownik Działu Opracowań Iwona Nowakowska
9. p.o. kierownika Działu Udostępniania Renata Zagożdżon
10. animator – obsługa dźwięku i oświetlenia Tomasz Korczak
11. animator kultury Patrycja Tokaj
12. pracownik gospodarczy Małgorzata Zub
13. pracownik gospodarczy Barbara Gawrych
14. pracownik gospodarczy Jolanta Maciejewska
15. specjalista – rzemieślnik Tomasz Dudek
16. specjalista – rzemieślnik Eligiusz Krok
17. specjalista – rzemieślnik Mirosław Tarnogórski
18. kustosz Halina Jolanta Kraszka
19. starszy bibliotekarz Grażyna Baniewicz-Orłowska
20. starszy bibliotekarz Agnieszka Janicka
21. starszy bibliotekarz Wioletta Kamińska
22. starszy bibliotekarz Ewa Kostyrka
23. starszy bibliotekarz Magdalena Kot
24. starszy bibliotekarz Przemysław Kowalski
25. starszy bibliotekarz Hanna Michalska
26. starszy bibliotekarz Joanna Miter-Cena
27. starszy bibliotekarz Elżbieta Smolińska
28. starszy bibliotekarz Mariola Strzelczyk
29. starszy bibliotekarz Agnieszka Tyszka
30. starszy bibliotekarz Ewa Wierzbic
31. starszy bibliotekarz Danuta Wiśniakowska
32. bibliotekarz Małgorzata Augustyńska
33. bibliotekarz Agnieszka Deja
34. bibliotekarz Marcin Eysymontt
35. bibliotekarz Kinga Przybyś-Kos
36. bibliotekarz Anna Wysocka
37. młodszy bibliotekarz Beata Bednarska
38. młodszy bibliotekarz Edyta Dryja
39. młodszy bibliotekarz Joanna Jóźwiak
40. młodszy bibliotekarz Edyta Wadowska
41. pomocnik bibliotekarza Natalia Matulka
42. koordynator Miejskiego Klubu Seniora Anna Laura Kowalska